• Menu
  • Menu

Kategoria: Atrakcje turystyczne

Pałac Służewo

Systematyczna rozbudowa Debrzna wiązała się też z intensywnym rozwojem terenów wiejskich położonych wokół miasta. Co prawda, burzliwy wiek XVI spowodował, że zarówno miasto jak i okoliczne wsie ucierpiały na skutek przetaczających się działań wojennych, ale można zauważyć, że już na przełomie XVII i XVIII wieku liczba gospodarstw gburskich systematycznie rośnie. W...

Grodzisko Średniowieczne

Na terenie Polski zachowało się około 2500 grodzisk (choć liczba ta zmienia się ze względu na coraz to nowsze odkrycia). Większość (ok. 1730) poddana jest ochronie prawnej na mocy wpisu do rejestru zabytków, jednak wiele niszczonych jest systematyczną orką, wybieraniem piasku. Grodziska wyróżniają się w terenie w formie widocznego do dziś obrysu wałów lub fosy, albo...

Pałac w Starym Gronowie

Pierwsze wzmianki na temat Starego Gronowa pojawiają się już w 1349 roku. Wieś nazywała się wówczas Grymowo. Dokument lokacyjny miejscowości pochodzi z 1370 roku. W chwili nadania praw lokacyjnych wieś liczyła 80 włók chełmińskich. Szczególnie trudny dla miejscowości był okres wojen polsko-krzyżackich w trakcie których wieś była wielokrotnie niszczona i grabiona...

Pałac w Boboszewie

Systematyczna rozbudowa Debrzna wiązała się też z intensywnym rozwojem terenów wiejskich położonych wokół miasta. Co prawda, burzliwy wiek XVI spowodował, że zarówno miasto jak i okoliczne wsie ucierpiały na skutek przetaczających się działań wojennych, ale można zauważyć, że już na przełomie XVII i XVIII wieku liczba gospodarstw gburskich systematycznie rośnie. W...