• Menu
  • Menu

Park Miejski

Na przełomie XIX i XX wieku Debrzno było miasteczkiem bardzo malowniczym i bogatym w tereny rekreacyjne. Pozbawione przemysłu i oddalone od głównych linii komunikacyjnych miasto posiadało wiele walorów turystycznych. Nad dzisiejszym Stawem Miejskim znajdowało się kąpielisko. Miasto posiadało także ośrodek wypoczynkowy w Lesie Gneven. Pod koniec XIX stulecia na terenach usytuowanych na zachód od siedziby Seminarium Nauczycielskiego urządzony został park, którego utrzymaniem zajmowało się Verschönerunsverein (Towarzystwo Upiększania Miasta). Założenie parkowe przetrwało do dziś i stanowi jedno z najbardziej zielonych miejsc w mieście. Na przełomie wieków miasto posiadało także bardzo rozbudowaną bazę gastronomiczną i noclegową. W samym Debrznie (ówcześnie Friedland) znajdowało się kilka hotelików i ponad 20 kawiarni i restauracji.