• Menu
  • Menu

Informacje o projekcie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pod nazwą:  Debrzno dla każdego. Zwiększenie dostępności produktów i usług  turystycznych na terenie gminy Debrzno

Operacja mająca na celu:

promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych poprzez stworzenie 25 tablic informacyjnych z kodem QR, aplikacji mobilnej oraz 2000 sztuk map z przewodnikiem, prezentujących kulturowe dziedzictwo Ziemi Człuchowskiej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiego w ramach działania:

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji:

–  osiągnięcie wskaźnika  liczba działań promocyjnych/produktów i / lub usług turystycznych – 3 działania promocyjne

 –  osiągnięcie wskaźnika – liczba odbiorców działań promocyjnych w zakresie promocji,  produktów i usług turystycznych – 1000 odbiorców

Wartość uzyskanego dofinansowania: 60 000 zł