• Menu
  • Menu

Kategoria: Instytucje

Spółdzielnia socjalna “Debrzynka”

Spółdzielnia socjalna “Debrzynka”

W połowie 2018 roku w Debrznie z inicjatywy Powiatu Człuchowskiego i Gminy Debrzno powstało przedsiębiorstwo społeczne – Spółdzielnia Socjalna “Debrzynka”, która głównie zajmuje się zagospodarowaniem terenów zielonych, utrzymaniem czystości w budynkach oraz pracami remontowymi i budowlanymi.   Telefon: 660 498 970 E-mail: debrzynka@debrzno.pl Strona...

Urząd Miejski

Urząd Miejski

Telefon: (0-59) 83 35 351
(0-59) 83 35 366
E-mail: urzad@debrzno.pl
Facebook:
Strona www: Urząd Miejski
Adres lokalizacji
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno
53.538325840058704 17.23498238291866

Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK)

Przedmiotem działalności Zakładu jest: – zbiorowe zaopatrzenie w wodę, – zbiorowy odbiór ścieków, – bieżąca eksploatacja, naprawa i konserwacja urządzeń wodno–kanalizacyjnych, w tym stacji, hydroforni i oczyszczalni, – rozbudowa sieci wodociągowo–kanalizacyjnej, – świadczenie usług instalatorstwa wodno–kanalizacyjnego, – świadczenie usług beczkowozem ciśnieniowo...

Szkoła Podstawowa w Debrznie

Telefon: 598335333
E-mail: gimdeb@onet.pl
Strona www: Szkoła Podstawowa w Debrznie
Facebook: Szkoła Podstawowa w Debrznie
Adres lokalizacji
ul. Królewska 8
77-310 Debrzno
53°32’34.4″N 17°13’56.3″E

Żłobek Gminny w Debrznie

Celem żłobka jest zapewnienie opieki dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, w szczególnych przypadkach do lat 4 oraz stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju  i uczenia się  w atmosferze najbardziej zbliżonej do domu rodzinnego. Stworzone zostało przyjazne  miejsce, w którym dzieci mogą zaspakajać potrzeby emocjonalne, społeczne i poznawcze, zdobywać...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM)

Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności: eksploatacyjnej, remontowej, inwestycyjnej i usługowej w zakresie: * Gospodarka komunalna: – utrzymanie czystości oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych; – prowadzenie wysypiska i utylizacja odpadów, – zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłownictwo, – prowadzenie cmentarzy komunalnych i usługi pogrzebowe...

Świetlice wiejskie na terenie Gminy Debrzno

Świetlice wiejskie na terenie Gminy Debrzno

Sale zlokalizowane na świetlicach wiejskich z możliwością ich wynajęcia to idealna alternatywna dla uroczystości rodzinnych, spotkań i szkoleń. Lokalizacja świetlic: 1. Prusinowo 26A 2. Cierznie     19 3. Rozwory    1A 4. Stanisławka 10B 5. Główna  4 6. Myśligoszcz 46 7. Słupia  38A 8. Strzeczona 4A 9. Drozdowo 20A 10. Stare Gronowo 27 11. Nowe Gronowo 27 12. Buka...