• Menu
  • Menu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM)

Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności: eksploatacyjnej, remontowej, inwestycyjnej i usługowej w zakresie:

* Gospodarka komunalna:
– utrzymanie czystości oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych;
– prowadzenie wysypiska i utylizacja odpadów,
– zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłownictwo,
– prowadzenie cmentarzy komunalnych i usługi pogrzebowe,

*Gospodarka mieszkaniowa:
– eksploatacja, konserwacja i bieżące remonty budynków mieszkalnych, świetlic wiejskich i innych lokali niemieszkalnych,
– ciepłownictwa eksploatowanych budynków.

Telefon: 59 83 35 245
Fax: 59 83 35 375
E-mail: zgkim.debrzno@wp.pl

Adres lokalizacji
ul. Wojska Polskiego 12
77-310 Debrzno
53°32’13.9″N 17°14’20.9″E