• Menu
  • Menu

Żłobek Gminny w Debrznie

Celem żłobka jest zapewnienie opieki dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, w szczególnych przypadkach do lat 4 oraz stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju  i uczenia się  w atmosferze najbardziej zbliżonej do domu rodzinnego. Stworzone zostało przyjazne  miejsce, w którym dzieci mogą zaspakajać potrzeby emocjonalne, społeczne i poznawcze, zdobywać nowe umiejętności oraz doświadczać relacji z rówieśnikami. W placówce kieruje się indywidualnym podejściem, uwzględnia potrzeby dzieci, ich możliwości oraz zainteresowania. Koncentruje się na codziennym życiu w placówce rozwijając wiele umiejętności, które pozwalają dzieciom stać się samodzielnymi. Stworzone zostały warunki do różnorodnych zabaw oraz możliwości doświadczania ruchu oraz poznawania świata poprzez zmysły. W placówce ważną rolę odgrywa przestrzeń, która poprzez odpowiednią aranżację stwarza bezpieczne i inspirujące dla dzieci środowisko. Szczególną waga przykładana jest do budowania dobrej współpracy z rodzicami oraz programu adaptacyjnego, który pozwala złagodzić stres związany z przejściem z domu do żłobka.

Telefon: 505 559 443
E-mail: zlobek@debrzno.pl
Strona www: Żłobek Gminny w Debrznie
Facebook: Żłobek Gminny w Debrznie

Adres lokalizacji
ul. Ogrodowa 20 A
77-310 Debrzno
53°32’21.2″N 17°13’42.6″E