• Menu
  • Menu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK)

Przedmiotem działalności Zakładu jest:
– zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
– zbiorowy odbiór ścieków,
– bieżąca eksploatacja, naprawa i konserwacja urządzeń wodno–kanalizacyjnych, w tym stacji, hydroforni i oczyszczalni,
– rozbudowa sieci wodociągowo–kanalizacyjnej,
– świadczenie usług instalatorstwa wodno–kanalizacyjnego,
– świadczenie usług beczkowozem ciśnieniowo-asenizacyjnym

Telefon: 59 83 35 351
Fax: 59 83 35 366
E-mail: zwik-debrzno@wp.pl

Adres lokalizacji
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno
53°32’18.0″N 17°14’05.9″E