• Menu
  • Menu

Zabudowa Miejska

Historia Debrzna i jego rozwoju przestrzennego jest ściśle związana ze średniowiecznym założeniem lokacyjnym. Ze względu na swoje położenie i fakt, że miasto odgrywało ważną rolę w systemie obronnym państwa zakonnego, było ono otoczone murami obronnymi. W centrum znajdował się plac targowy (od którego przeważnie rozpoczynano budowę nowego miasta). Na przestrzeni wieków zabudowa miejska ulegała częstym wymianom, co było spowodowane m.in. powtarzającymi się pożarami. Znaczny wpływ na ten fakt miała zarówno skomplikowana historia miasta i jego uwikłanie w liczne konflikty zbrojne, jak drewniana zabudowa miejska. Pod koniec XVII wieku pożar pochłonął całe miasto, które następnie w całości od nowa zostało odbudowane. Z tego właśnie powodu niewiele wiemy o zabudowie Debrzna przed 1700 rokiem. Zabudowa pochodząca z XIX wieku oraz początku XX wieku została w zdecydowanej większości zniszczona w trakcie ostatnich działań wojennych. W 1945 roku szczególnemu zniszczeniu uległa przede wszystkim zabudowa przyrynkowa, która była najbardziej charakterystyczna i reprezentatywna dla miasta. Ogółem w efekcie działań wojennych zrujnowane zostało około 60% budynków na terenie całego miasta. Charakter zabudowy przyrynkowej z przełomu XIX i XX wieku można dziś odtworzyć dzięki zachowanym materiałom katastralnym oraz licznej dokumentacji zdjęciowej.