• Menu
  • Menu

Pałac Służewo

Systematyczna rozbudowa Debrzna wiązała się też z intensywnym rozwojem terenów wiejskich położonych wokół miasta. Co prawda, burzliwy wiek XVI spowodował, że zarówno miasto jak i okoliczne wsie ucierpiały na skutek przetaczających się działań wojennych, ale można zauważyć, że już na przełomie XVII i XVIII wieku liczba gospodarstw gburskich systematycznie rośnie. W okresie tym na terenie dzisiejszej gminy Debrzno istniały także liczne folwarki starościńskie oraz dobra szlacheckie. Szczególnie ożywiony ruch osadniczy na terenach wiejskich miał miejsce w wieku XIX i związany był przede wszystkim z przeprowadzonymi reformami agrarnymi. Wiodącą rolę w gospodarce rolnej odgrywały w tym momencie majątki ziemiańskie. Do dziś w niektórych miejscowościach przetrwały pałace, założenia parkowe i zabudowania folwarczne. Jednym z takich przykładów jest Pałac w Służewie, który zbudowano prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku. Folwark ten został założony już na przełomie XVIII i XIX wieku przez niemiecką rodzinę ziemiańską von Schuckmann i otrzymał nazwę Schwassdorf. W 1909 roku dwór “Schwassdorf” został oddzielony od Myśligoszczy. Od 1921 roku stał się samodzielnym majątkiem i otrzymał nazwę Alyshof, na cześć ówczesnego właściciela Paula Aly. W 1922 roku folwark obejmował 245 hektarów gruntu. Przed II wojną światkową właścicielami pałacu byli także Fritz i Ella Roggenbau.