• Menu
  • Menu

Plac Lotników

Jednostka Lotniczego Garnizonu w Debrznie stacjonowała przez 48 lat (1954-2002). Początkowo sformowano w mieście 11. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, później był to 9. Pułk Lotnictwa. Najdłużej jednostką kierował ppłk. pilot Mieczysław Taboła, a ostatnim dowódcą garnizonu był mjr Stefan Sawczak. Pierwszy lot samolotu bojowego nad Debrznem odbył się 10 października 1954 r. W latach 1950-1987 było 4 dowódców 11.PLM, 22 dowódców Garnizonu (1954-2002), 16 odznaczonych Krzyżem Kawalerskim OOP, 11 pilotów roku oraz 13 zasłużonych dla lotnictwa. W Garnizonie posiadano 236 samolotów eksploatowanych, min. Lim-1 (22 szt.), Lim-2 (47 szt.), Lim-5 (12 szt.), Lim-5P (9 szt.), CS-102 (6 szt.), SBLim-1 ( 5 szt.), SBLim-2 (2 szt.), UTI-MiG-15/UMiG-15 (9 szt.), MiG-21F-13 (6 szt.), MiG-21PF (16 szt.), MiG-21PFM (12 szt.), MiG-21M (33 szt.), MiG-21MF (16 szt.), MiG-21U (1 szt.), MiG-21US (2 szt.), MiG-21UM (13 szt.), Jak—11 (6 szt.), TS-8 „Bies” (4 szt.), TS-11 „Iskra” (10 szt.), Po-2 (1 szt.), An-2T (4 szt.) Na mocy zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 055/org. z 27 września 1988 roku 9. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (JW. 3779) został rozformowany z dniem 31 stycznia 1989 roku. 21 stycznia miała miejsce ostatnia zbiórka jednostki. Kilkakrotnie podejmowano próby zagospodarowania lotniska, a nawet reaktywacji 9.PLM. Decyzja o rozwiązaniu garnizonu w Debrznie zapadła w grudniu 2001 r.