• Menu
  • Menu

Kategoria: Atrakcje turystyczne

Rynek Starego Miasta

Zabudowa miejska Debrzna przez kilka stuleci była skoncentrowana w obrębie zachowanych murów obronnych. W centrum znajdował się plac targowy (od którego przeważnie rozpoczynano budowę nowego miasta). Na przestrzeni wieków zabudowa miejska ulegała częstym wymianom, co spowodowane było m.in. powtarzającymi się pożarami. Znaczny wpływ na ten fakt miała zarówno...

Fortyfikacje miejskie

Fortyfikacje miejskie w Debrznie zostały wzniesione w XIV wieku. Miasto w tym okresie posiadało kształt nieregularnego prostokąta z szachownicowym układem ulic i prostokątnym rynkiem usytuowanym na południe od centrum. Otrzymało potężne, wysokie mury obwodowe o długości 1140 m, z cegły na wysokim kamiennym cokole. Mur o grubości do 2 m i wysokości 8 m prawdopodobnie...

Synagoga w Debrznie

Pierwsi przedstawiciele społeczności żydowskiej osiedlili się na terenie Debrzna dopiero w 1783 roku. Na początku XIX stulecia wyznawców religii mojżeszowej było już osiemdziesięciu ośmiu. W 1808 roku żydzi w Debrznie otrzymali czynne i bierne prawo wyborcze do organów miejskich. W 1829 roku gmina żydowska zakupiła użytkowany od 1809 roku spichlerz w celu...

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Uniechowie

Parafia pw. św. Bartłomieja w Uniechowie została utworzona w 1366 roku. Dziś należy do dekanatu Czarne diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W swej historii Uniechów miał na pewno kilka świątyń. W 1653r. stał tu kościół drewniany, z dachem po części krytym strzechą, zaś w 1695r. istniała budowla również drewniana, z nawą, prezbiterium i dzwonnicą, jednak jej dach...

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Strzeczonie

Po raz pierwszy nazwę “Tstrezno” (Strzeczona) zapisano w dokumentach z roku 1340. Do 1466 roku wieś pozostawała w rękach Krzyżaków, wielokrotnie zmieniając właścicieli. W Strzeczonie istniał największy w komturstwie człuchowskim folwark, który pracował na potrzeby rycerzy zakonnych zamieszkałych w człuchowskim zamku. Pierwsze wzmianki o Kościele w...

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Słupi

Wzmianki o kościele w Słupi pochodzą już z 1374 roku. W roku 1414 został on zburzony podczas starć wojsk polskich i krzyżackich po bitwie pod Grunwaldem. Obecny zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Michała pochodzi z 1712 roku. Jest ryglowany, salowy i ma bogate wyposażenie pochodzące sprzed ponad dwustu lat. Wybudowana drewniana wieża i kościół pierwotnie pokryte...

Kościół w Myśligoszczy

Pierwsza wzmianka o kościele w Myśligoszczy pochodzi już w 1362 r. i znajduje się w dokumencie lokacyjnym wsi, który nadał komtur człuchowski Henryk Thabe. W 1414 r. drewniany kościół został zniszczony przez Polaków podczas najazdu na obszar zakonny. Odbudowano go w drugiej połowie XVI wieku, gdyż w tym czasie wymienia się we wsi zarówno kościół, jak i parafię. W...

Kościół św. Piotra i Pawła w Cierzniach

Historia świątyni w Cierzniach sięga końca XVII wieku. Istniejący obecnie kościół zbudowano bowiem w 1785 roku. Budynek dzisiejszego kościoła filialnego pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła Apostołów został kilka razy przebudowany. Pierwsze zmiany przeprowadzono w 1885 roku. W latach 1975-1980 świątynię częściowo przekształcono – rozbierając ryglową zakrystię...

Kościół Ewangelicki

Na przełomie wieku XIX i XX najliczniejszą grupę wyznaniowa w Debrznie stanowili protestanci, którzy od wejścia w życie w 1817 roku unii wyznań protestanckich należeli do kościoła ewangelicko-unijnego. Parafia ewangelicka w Debrznie aż do lat 80-tych XIX wieku nie posiadała odrębnej świątyni. Nabożeństwa odbywały się w budynku, który pełnił jednocześnie rolę ratusza...

Rezerwat “Miłachowo” oraz Dolina Debrzynki

Rezerwat przyrody „Miłachowo” położony jest 1 km na wschód od Debrzna. Jest to rezerwat florystyczno-stepowy, który został utworzony w 1976 r.. Rezerwat utworzono celem ochrony stanowisk murawy kserotomicznej i zarośli z rzadko występującymi na tej szerokości geograficznej gatunkami ciepłolubnymi. Rezerwat ma powierzchnię blisko 4 hektarów. Dolina Debrzynki to obszar...