• Menu
  • Menu

Rynek Starego Miasta

Zabudowa miejska Debrzna przez kilka stuleci była skoncentrowana w obrębie zachowanych murów obronnych. W centrum znajdował się plac targowy (od którego przeważnie rozpoczynano budowę nowego miasta). Na przestrzeni wieków zabudowa miejska ulegała częstym wymianom, co spowodowane było m.in. powtarzającymi się pożarami. Znaczny wpływ na ten fakt miała zarówno skomplikowana historia miasta i jego uwikłanie w liczne konflikty zbrojne, jak i drewniana zabudowa miejska. Plac targowy stanowił swoiste centrum miasta. W wieku XIX i na początku wieku XX rynek miejski w Debrznie stanowił klasyczny przykład zabudowy pierzejowej. Większość zabudowy miała nie tylko funkcję mieszkalną, ale także usługową. Przy rynku znajdowały się hotele, restauracje oraz budynek ratusza miejskiego. Od przełomu wieku XIX i XX w centrum placu znajdował się kościół ewangelicki. Unikatowy układ przestrzenny oraz formy zabudowy nie przetrwały jednak do dnia dzisiejszego. Zabudowa przyrynkowa, która była najbardziej charakterystyczna i reprezentatywna dla miasta uległa prawie całkowitemu zniszczeniu w trakcie działań wojennych w roku 1945. Charakter zabudowy przyrynkowej z przełomu XIX i XX wieku można dziś odtworzyć dzięki zachowanym materiałom katastralnym oraz licznej dokumentacji zdjęciowej.