• Menu
  • Menu

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Uniechowie

Parafia pw. św. Bartłomieja w Uniechowie została utworzona w 1366 roku. Dziś należy do dekanatu Czarne diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W swej historii Uniechów miał na pewno kilka świątyń. W 1653r. stał tu kościół drewniany, z dachem po części krytym strzechą, zaś w 1695r. istniała budowla również drewniana, z nawą, prezbiterium i dzwonnicą, jednak jej dach pokryty był dranicami. W 1742r. został wybudowany kościół z ciosanego drewna. Niestety do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie wieża XVIII w. budowli.
Istniejący kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła został zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1894-1895.