• Menu
  • Menu

Synagoga w Debrznie

Pierwsi przedstawiciele społeczności żydowskiej osiedlili się na terenie Debrzna dopiero w 1783 roku. Na początku XIX stulecia wyznawców religii mojżeszowej było już osiemdziesięciu ośmiu. W 1808 roku żydzi w Debrznie otrzymali czynne i bierne prawo wyborcze do organów miejskich. W 1829 roku gmina żydowska zakupiła użytkowany od 1809 roku spichlerz w celu zaadoptowania go na synagogę. Niestety stan techniczny budynku nie pozwolił w późniejszych latach na jego bezpieczne użytkowanie i pod koniec lat 80-tych XIX wieku ukonstytuował się komitet budowy nowej synagogi. Gromadził on fundusze na jej wzniesienie poprzez zbiórki pieniężne i loterie. Nowe miejsce kultu zostało oddane do użytku we wrześniu 1900 roku. Gmina żydowska posiadała także własny cmentarz (kirkut), który położony był przy dzisiejszej ulicy Strzeleckiej. Po przejęciu władzy przez NSDAP w 1933 roku znacząco wzrosły w Debrznie nastroje antysemickie. Budynek synagogi został zniszczony w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku, czyli w trakcie tzw. „nocy kryształowej”.