• Menu
  • Menu

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Strzeczonie

Po raz pierwszy nazwę “Tstrezno” (Strzeczona) zapisano w dokumentach z roku 1340. Do 1466 roku wieś pozostawała w rękach Krzyżaków, wielokrotnie zmieniając właścicieli. W Strzeczonie istniał największy w komturstwie człuchowskim folwark, który pracował na potrzeby rycerzy zakonnych zamieszkałych w człuchowskim zamku. Pierwsze wzmianki o Kościele w Strzeczonie pochodzą ze spisu dekanatu chojnickiego z 1410 roku. Obecnie budynek kościoła pw. Świętego Wawrzyńca datowany jest na 1672 r. Jest to kościół szachulcowy, jednonawowy konstrukcji słupowo – ramowej, salowy, bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy, zamknięty trójbocznie. Wieża zachodnia jest konstrukcji drewnianej, słupowej od frontu, osadzona na nawie i poprzedzona kruchtą. W 1792 r. wieża kościoła została zwieńczona blaszanym hełmem z latarnią. Świątynia wewnątrz wyposażona jest w barokowy ołtarz główny, ambonę z ok. 1690 r., granitową gotycką kropielnicę oraz renesansową chrzcielnicę z końca XVII wieku.