• Menu
  • Menu

Kościół Ewangelicki

Na przełomie wieku XIX i XX najliczniejszą grupę wyznaniowa w Debrznie stanowili protestanci, którzy od wejścia w życie w 1817 roku unii wyznań protestanckich należeli do kościoła ewangelicko-unijnego. Parafia ewangelicka w Debrznie aż do lat 80-tych XIX wieku nie posiadała odrębnej świątyni. Nabożeństwa odbywały się w budynku, który pełnił jednocześnie rolę ratusza i był usytułowany w centralnej części rynku. Ze względu na fakt, że parafia bardzo szybko rozrastała się liczebnie, w 1886 roku rozpoczęto rozbiórkę starego gmachu i budowę nowej okazałej świątyni. Kościół ewangelicki w Debrznie został oddany do użytku 6 października 1887 roku. Świątynia przetrwała w nie naruszonym stanie aż do 1945 roku. Pod koniec II wojny światowej, podobnie jak większość zabudowy okołorynkowej, uległa zniszczeniu. Działania wojenne przetrwała jedynie część wieży kościoła, która została rozebrana w latach powojennych.