• Menu
  • Menu

Kościół w Myśligoszczy

Pierwsza wzmianka o kościele w Myśligoszczy pochodzi już w 1362 r. i znajduje się w dokumencie lokacyjnym wsi, który nadał komtur człuchowski Henryk Thabe. W 1414 r. drewniany kościół został zniszczony przez Polaków podczas najazdu na obszar zakonny. Odbudowano go w drugiej połowie XVI wieku, gdyż w tym czasie wymienia się we wsi zarówno kościół, jak i parafię. W 1653 roku świątynia była w posiadaniu ewangelików. Około 1772 r.w Myśligoszczy zbudowano kościół konstrukcji ryglowej z nawą główną, niskim, prostym, zamykanym chórem i zachodnią wieżą z wygiętą w kształcie namiotu kopułą. Na wieży znajdowały się też dwa dzwony. Kościół był cały czas w rękach protestantów, którzy aż do połowy XX wieku stanowili 90% ogółu mieszkańców wsi. Świątynia ucierpiała w czasie II wojny światowej, szczególnie w wyniku działań wojennych prowadzonych w 1945 roku. Kościół został doszczętnie rozebrany przez Polaków w 1946 roku.