• Menu
  • Menu

Kościół filialny pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Starym Gronowie

Już w okresie średniowiecznym we wsi znajdował się kościół filialny, który w trakcie reformacji przeszedł we władanie ewangelików. Między katolikami i ewangelikami trwał wieloletni spór o świątynie. Jeszcze w 1720 roku mimo dekretu królewskiego, który nakazywał zwrot kościoła katolikom ten znajdował się w rękach protestantów. W 1736 roku wprowadzono zakaz odprawiania nabożeństw luterańskich w kościele, ale luteranie dzięki przywilejowi królewskiemu zatrzymali kościół we władaniu. W 1925 roku mieszkańcy wyznania ewangelickiego stanowili 82,2 % ludności, a katolicy zaledwie 17 %. Kościół pw. św. Piotra i Pawła wzniesiono w 1660 roku. Został on gruntownie rozbudowany w 1802 roku. W 1860 roku dobudowano do niego 36- metrową wieżę. Na wyposażeniu świątyni znajdują się m.in. dwa obrazy z przełomu XVII wieku.