• Menu
  • Menu

Pałac w Starym Gronowie

Pierwsze wzmianki na temat Starego Gronowa pojawiają się już w 1349 roku. Wieś nazywała się wówczas Grymowo. Dokument lokacyjny miejscowości pochodzi z 1370 roku. W chwili nadania praw lokacyjnych wieś liczyła 80 włók chełmińskich. Szczególnie trudny dla miejscowości był okres wojen polsko-krzyżackich w trakcie których wieś była wielokrotnie niszczona i grabiona. Stare Gronowo jest miejscowością o wyjątkowych walorach przestrzenno-kulturowych. Ścisłej ochronie konserwatorskiej podlega układ wsi oraz obiekty zabytkowe, do których należą: zespół pałacowo-parkowy z połowy XIX w. oraz kościół filialny pw. św. Piotra i Pawła z 1802 roku. We wsi znajduje się także cmentarz z połowy z XIX wieku, budynek Domu Kultury z 1880 r., gorzelnia z 1936 r. oraz zabytkowy zakład ceramiczny powstały w 1894 roku.