• Menu
  • Menu

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

Stowarzyszenie jest jednostką szkolącą, mającą wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych/ finansowanych przez m.in. Unię Europejską. Od 1998 r. działa na rzecz kreowania aktywnych postaw społeczności lokalnej, wspomaga przedsiębiorczość, promuje edukację (m.in. kształcenie ustawiczne), prowadzi szkolenia, doradztwo, konsultacje dla mieszkańców regionu w celu zwiększenia ich potencjału zawodowego, gospodarczego i edukacyjnego. Swoim działaniem Stowarzyszenie wykracza poza ramy terytorialne gminy Debrzno i działania kieruje do mieszkańców całego powiatu człuchowskiego oraz powiatów sąsiednich.
Prowadzony przez Stowarzyszenie Ośrodek / Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie stanowi lokalne centrum wspierania osób nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem jego działania jest rozwijanie przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnej, kreowanie aktywnych postaw do poszukiwania pracy, zakładania własnej działalności gospodarczej, kształcenie i aktywizacja zawodowa.
Ponadto wynajmuje pomieszczenia biurowe i produkcyjne (od 10 do 220 mkw), salę szkoleniowo – konferencyjną wraz z wyposażeniem dydaktycznym oraz obsługą, salę bankietową na imprezy okolicznościowe. Świadczy także usługi biurowe (faks, telefon, ksero, skanowanie, bindowanie, laminowanie).

 

Strona internetowa: Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” (stowdeb.pl)
Facebook:
Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” | Facebook
Telefon: (59) 35 35 750
E-mail: stowdeb@pro.net.pl

Adres lokalizacji
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno
53.54038204873631, 17.227367117855206