• Menu
  • Menu

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Klub Sportowy “Tsunami”

Klub Sportowy “Tsunami”

Podstawowym celem klubu jest: -upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jiu- jitsu, mauay thai wśród dzieci i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnych. -popularyzowanie w społeczeństwie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem jiu jitsu, mauay thai, -promowanie w...

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Debrzno

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Debrzno jest organizacją pozarządową skupiającą przedsiębiorców, producentów, ludzi związanych z lokalnym biznesem. Wizją Stowarzyszenia jest rozwój przez współdziałanie, a celem  wspieranie szeroko pojętej przedsiębiorczości. W trakcie istnienia firmy wielokrotnie służono pomocą w rozwiązywaniu problemów, związanych z...